Fullmakt - Voldsoffererstatning - Fra søker til fullmektig
Forhåndsvisning ikke tilgjengelig
Beskrivelse

 
Denne fullmakten benyttes når søker ønsker å gi fullmektig fullmakt til å representere søkeren med søknad om erstatning, og eventuell klage til Kontoret for voldsoffererstatning.

I Voldserstatningsloven § 1 finner du hvilke straffebestemmelser som kan gi grunnlag for erstatning fra staten til voldsutsatte.

rss
g+