Ansettelsesintervju (intervjuguide) - jobbsøker - detaljert
Mal for detaljert intervjuguide
Beskrivelse

Kategorier:
Personal - Ansettelse
Personal - Lederstøtte
Personal - Rekruttering

Ansettelsesintervju (intervjuguide) - jobbsøker er en mal med forslag til spørsmål som du kan endre eller benytte som den er, les våre Word-tips.
Feltene ekspanderer automatisk og dersom du under møtet vil notere for hånd kan du før utskrift legge inn linjeskift i de feltene der du vil ha bedre plass.

Etter hvert intervju benytter du Intervjukonklusjon - detaljert for å få god oversikt over hver enkelt søker med dine bedømmelser.

rss
g+