Advarsel til ansatt
Advarsel
  • Blankettnummer: SF-1315
  • Sist endret: 25.04.2024
  • Filer:
  • Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
  • Bli kunde nå
Beskrivelse

 
Advarsel skal leveres personlig til arbeidstaker eller sendes rekommandert. Malen er tilpasset vinduskonvolutt og kan endres. Les våre Word-tips.

Det finnes ingen lovregulering for når en advarsel skal brukes. Det finnes heller ingen krav for hva den skal inneholde. En advarsel bør være skriftlig og være klar på hvilke forhold som er kritikkverdige og hva konsekvensene blir dersom adferd ikke endres. En advarsel kan bli avgjørende i en eventuell senere oppsigelsessak.

rss
g+