Kilometergodtgjørelse
Kilometergodtgjørelse
Beskrivelse

 
I Kilometergodtgjørelse registreres reise fra og til med dato og klokkeslett. Videre registreres antall kjørte kilometer og kilometersats som skal benyttes. Skjemaet summerer hver reise og gir totalsum.

rss
g+