Kilometergodtgjørelse
Kilometergodtgjørelse
Beskrivelse

 
I Kilometergodtgjørelse registreres reise fra og til med dato og klokkeslett. Videre registreres antall kjørte kilometer og kilometersats som skal benyttes. Docm utgaven av skjemaet summerer hver reise og gir totalsum.
 
Hvis du ikke er kunde hos SignForm kan du kjøpe denne blanketten på https://www.blankettkiosken.no

rss
g+