Liste over utvalgte søkere
Liste over utvalgte søkere
Beskrivelse

Kategorier:
Personal - Lederstøtte
Personal - Rekruttering

Bruk listen til å få oversikt over de utvalgte kandidatene du ønsker å intervjue.

Benytt først Liste over alle søkere som et verktøy når du skal velge ut hvem du ønsker å intervjue.

rss
g+