Oppsigelse i prøvetiden
Oppsigelse i prøvetiden
Beskrivelse

 
Skjema/mal: Oppsigelse i prøvetiden. Oppsigelsen skal leveres personlig eller sendes rekommandert.
Les om oppsigelse i prøvetiden; Arbeidsmiljøloven § 15-6

Malen er tilpasset vinduskonvolutt og er åpen for redigering. Les våre Word-tips.

rss
g+