Sameieavtale for hytteeiendom
Beskrivelse

Kategori: Juridisk - Familie, fritid, bolig

Sameieavtale for hytteeiendom er laget for bruk i Microsoft Word og innholder en standard tekst som du kan endre i henhold til eget behov. Les våre Word-tips.

Sameieavtalen er nyttig for å unngå og forebygge eventuelle vanskeligheter når en hytteeiendom eies og disponeres av flere.

Hvis du ikke er kunde hos SignForm kan du kjøpe denne sameieavtalen på https://www.blankettkiosken.no

Standardteksten i sameieavtalen omhandler blant annet følgende forhold:

- Bruk av eiendommen (f.eks. ferier, høytid, helger og øvrig bruk).
- Forkjøpsrett hvis en eller flere sameiere ønsker å tre ut av sameiet.
- Drift og vedlikehold.
- Regulering av lån/leie av eiendommen til utenforstående/venner.
- Tvangsutløsning og erstatningsansvar ved mislighold og misbruk av forpliktelser i henhold til sameieavtalen.

Dokumentet er på 4 sider og består av en standardtekst samt to vedlegg for spesifisering av innbo og løsøre:

Side 1 og 2:
Inneholder standardtekst for ovennevte forhold, felter for å spesifisere navn på sameierne, og felter for underskrift.

Side 3:
Iinneholder vedlegg 1 "Oversikt over innbo og løsøre som er felles".

Side 4:
Inneholder vedlegg 2 "Oversikt over innbo og løsere som eies av en av partene".

Avtalen er tilpasset for inntil 6 personer, du kan selv tilpasse den for flere personer hvis ønskelig.

rss
g+