Sluttattest - utfyllende
Sluttattest - utfyllende
Beskrivelse

 
Du kan selv redigere alt innhold i denne sluttattesten. Litt om sluttattest: Arbeidsgiver plikter ved lovlig fratreden å gi arbeidstaker en sluttattest. Sluttattesten gir rom for mer utfyllende opplysninger som går ut over lovens minstekrav. I en rekke arbeidsforhold er dette det normale. Det er god plass til å beskrive arbeidsforholdet, arbeidstaker og andre relevante opplysninger man som arbeidsgiver ønsker å gi.
 
For informasjon om sluttattest se Arbeidsmiljøloven §15-15 Attest.

rss
g+