Styreinstruks
Styreinstruks
Beskrivelse

Kategorier:
Drift - Aksjeselskap
Drift - Styre

Styreinstruksen setter rammen for styrets arbeid og vil kunne være et godt verktøy. Aksjeloven krever at styret selv fastsetter innholdet i styreinstruksen. Se aksjelovens §6-23 for regler for styreinstruks.

Styreinstruksen bør gjennomgås og eventuelt endres med jevne mellomrom, gjerne etter valg av nye styremedlemmer.

Malen inneholder viktige punkter som du kan tilpasse selskapet. Enkel menyknappen for å låse opp malen. Les våre Word-tips.

rss
g+