Krav om forhandlinger ved oppsigelse/avskjed
Krav om forhandlinger ved oppsigelse/avskjed
Beskrivelse

Kategorier:
 
Krav om forhandlinger ved oppsigelse eller avskjed i henhold til
Arbeidsmiljøloven § 17-3 nr. 1 "Rett til å kreve forhandlinger". Krav om forhandlinger må fremsettes så snart som mulig, og senest 2 uker etter at arbeidsgiver er underrettet om at søksmål er eller vil bli reist.

rss
g+