Suspensjon
Suspensjon
Beskrivelse

Kategori: Personal - Fratredelse

Suspensjon er en reaksjonsform fra arbeidsgiver hvor arbeidstaker umiddelbart kan fjernes fra sin arbeidsplikt. Suspensjon er en midlertidig reaksjon frem til de mistenkte forhold er undersøkt. Det må foreligge en konkret mistanke om grovt brudd på arbeidsavtalen eller andre vesenlige pliktbrudd. Arbeidstaker har krav på lønn under suspensjon. Se Arbeidsmiljøloven for forsvarlig saksbehandling.

Malen kan redigeres, les våre Word-tips.

rss
g+