40 Reiseregning fra 1 januar 2023 - DFØ
Forhåndsvisning ikke tilgjengelig
Beskrivelse

Kategori: Personal - Reiseregninger

Denne reiseregningen kan du bruke for alle typer reiser og utgiftsreduksjoner.
Velg Aktiver makroer når du åpner blanketten.
Du finner mer informasjon om denne reiseregningen hos DFØ, der finner du også link til selvbetjeningsportal for mottaker av honorar.

rss
g+