Opplysninger om tiltakets ytre rammer
Opplysninger om tiltakets ytre rammer
Beskrivelse

 
Opplysninger om tiltakets ytre rammer: Beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene, planbestemmelsene og planvedtak etter plan- og bygningsloven (pbl) innenfor angitte områder. Denne blanketten er et vedlegg til blanketten SF-0108.
 
Tilsvarer byggblankett 5175 utgitt av Direktoratet for byggkvalitet.

rss
g+