Vergeerklæring
Forhåndsvisning ikke tilgjengelig
  • Blankettnummer: GA-8045B
  • Sist endret: 08.07.2022
  • Filer:
  • Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
  • Bli kunde nå
Beskrivelse

Kategori: Juridisk - Vergemål

Skjemaet benyttes for å erklære at du tar på deg oppdraget som verge (eventuelt midlertidig verge eller setteverge) for personen nevnt i skjemaets punk 2. Skjemaet skal fylles ut og returneres statsforvalteren i forbindelse med oppnevnelsen. Hvert vergeoppdrag tildeles enkeltvis. Ingen har krav på å bli tildelt oppdrag, selv om man er egnet som verge.

rss
g+