Melding om midler som skal forvaltes etter reglene i vergemålsloven
Forhåndsvisning ikke tilgjengelig
  • Blankettnummer: GA-8049B
  • Sist endret: 08.07.2022
  • Filer:
  • Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
  • Bli kunde nå
Beskrivelse

Kategori: Juridisk - Vergemål

Skjemaet kan benyttes av foreldreverger for mindreårige og av verger for personer som er fratatt den rettslige handleevne for å melde fra om finansielle eiendeler som skal forvaltes av statsforvalteren, jf. lov av 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål (vergemålsloven) § 35 annet ledd, og forskrift til vergemålsloven av 15. februar 2013 nr. 201 (vergemålsforskriften) § 27. Hvilke eiendeler som skal forvaltes fremgår av vergemålsloven §§ 48 og 49 og forskriften § 26.

rss
g+