Erklæring fra lege eller annen sakkyndig ved opprettelse eller endring av vergemål (legeerklæring)
Forhåndsvisning ikke tilgjengelig
Beskrivelse

Kategorier:
Juridisk - Vergemål

Erklæring fra lege eller annen sakkyndig ved opprettelse eller endring av vergemål skal sendes til statsforvalteren i det fylket hvor personen som trenger verge er folkeregistrert.

rss
g+