Erklæring fra lege eller annen sakkyndig ved ikrafttredelse av fremtidsfullmakt
Forhåndsvisning ikke tilgjengelig
  • Blankettnummer: Legeerkl-Ikraft
  • Sist endret: 12.02.2024
  • Filer:
  • Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
  • Bli kunde nå
Beskrivelse

Kategorier:
Juridisk - Vergemål

Skjemaet fylles ut for å dokumentere at en fremtidsfullmakt er trådt i kraft. Fullmektigen innhenter legeerklæringen uten hinder av taushetsplikt.

rss
g+