Arbeidsoppgave og salærfastsettelse m/utregning
Skjema for arbeidsoppgave og salærfastsettelse
  • Blankettnummer: GA-3024B
  • Sist endret: 09.10.2023
  • Filer:
  • Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
  • Bli kunde nå
Beskrivelse

Kategorier:
Juridisk - Administrasjon
Juridisk - Domstol

Blanketten Arbeidsoppgave og salærfastsetting er laget for bruk av advokater, tolker og sakkyndige. Blanketten skal innleveres snarest mulig og senest innen 3 måneder etter avsluttet arbeid, jf. salærforskriften § 5. Blanketten skal leveres inn i 2 eksemplarer.

Salærsatsen i salærforskriften § 2 første ledd første punktum er for 2024 følgende:
Salærsats for sakkyndige er kr 1 215,-
For tolker og sakkyndige med stilling i det offentlige gjelder 80 prosent av satsen, altså kr 972,-
For tid brukt til reise og fravær gjelder 70% av satsen, som utgjør kr 880,5 per time.

Denne utgaven inneholder makroer som kalkulerer. Den inneholder også funksjonalitet for å hente faste opplysninger som navn, postadresse osv. fra tidligere lagrede salæroppgaver hvis ønskelig. Denne utgaven har også menyfunksjonalitet som gir deg informasjon om regler for avrunding av timer.

Hvis du ikke ønsker å benytte makroer finner du en utgave uten makroer her: GA-3024 uten utregning.

rss
g+