Arbeidsoppgave og salærfastsettelse (uten utregning)
Skjema for arbeidsoppgave og salærfastsettelse
  • Blankettnummer: GA-3024
  • Sist endret: 19.04.2022
  • Filer:
  • Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
  • Bli kunde nå
Beskrivelse

Kategorier:
Juridisk - Administrasjon
Juridisk - Domstol

Blanketten Arbeidsoppgave og salærfastsetting er laget for bruk av advokater, tolker og sakkyndige. Blanketten skal innleveres snarest mulig og senest innen 3 måneder etter avsluttet arbeid, jf. salærforskriften § 5. Blanketten skal leveres inn i 2 eksemplarer.

Timesatsen i salærforskriften § 2 første ledd første punktum er fra 1. januar 2022 satt til kr 1121,-

rss
g+