Arbeidsoppgave og salærfastsettelse (uten utregn.)
Skjema for arbeidsoppgave og salærfastsettelse
  • Blankettnummer: GA-3024
  • Sist endret: 16.05.2023
  • Filer:
  • Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
  • Bli kunde nå
Beskrivelse

Kategorier:
Juridisk - Administrasjon
Juridisk - Domstol

Blanketten Arbeidsoppgave og salærfastsetting er laget for bruk av advokater, tolker og sakkyndige. Blanketten skal innleveres snarest mulig og senest innen 3 måneder etter avsluttet arbeid, jf. salærforskriften § 5. Blanketten skal leveres inn i 2 eksemplarer.

Se også vår utgave med utregning: GA-3024 med utregning

Salærsatsen i salærforskriften § 2 første ledd første punktum er for 2024 følgende:
Salærsats for sakkyndige er kr 1 215,-
For tolker og sakkyndige med stilling i det offentlige gjelder 80 prosent av satsen, altså kr 972,-
For tid brukt til reise og fravær gjelder 70% av satsen, som utgjør kr 880,5 per time.

 

rss
g+