Fullstendighetserklæring
Fullstendighetserklæring
  • Blankettnummer: GA-8042B
  • Sist endret: 09.02.2022
  • Filer:
  • Du abonnerer ikke på denne blankettkategorien eller er ikke logget inn. Vennligst ta kontakt med Signform på tlf. 22 76 19 00 eller mail info@signform.no.
  • Bli kunde nå
Beskrivelse

Kategori: Juridisk - Vergemål

Du kan også sende inn vergeregnskap digitalt via Altinn.
Du finner skjemaet på Altinn ved å klikke her:
Fullstendighetserklæring (Årlig erklæring om regnskap og formuesforvaltning) GA-8042

Skjemaet er en årlig erklæring som skal brukes av verger som forvalter formue på vegne av personer med verge. Vergen skal gjennom dette skjemaet erklære at regnskapsplikten er oppfylt, at eiendeler er forvaltet i henhold til lov og forskrift, og at alle påkrevde opplysninger og dokumenter er oversendt fylkesmannen.

rss
g+