Finansieringsplan
Mal for finansieringsplan
Beskrivelse

Kategorier:
Drift - Før du starter AS
Drift - Økonomi - Budsjett

Finansieringsplanen viser hvordan du tenker å finansiere kapitalbehovet både med hensyn til lån og egenkapital. Når du jobber med å få fram kapitalbehovet, er det viktig at du kalkulerer inn alt du har behov for for å komme i gang. Det gjelder både fysiske og myke investeringer som f.eks. oppstartsmarkedsføring.

Sett opp kapitalbehovet du har til investeringer og angi hvordan du har tenkt å finansiere disse. Søker du om offentlig finansiering, er det særdeles viktig at kapitalbehovet er godt gjennomarbeidet, og at du kan vise at egenkapital står for rundt 25 % av totalfinansieringen.

Finansieringsplanen kalkulerer og er satt opp med foreslåtte poster som du kan endre.

Hvis du ikke er kunde hos SignForm kan du kjøpe denne finansieringsplanen på https://www.blankettkiosken.no

rss
g+