Liste over alle søkere
Liste over alle søkere
Beskrivelse

Kategorier:
Personal - Lederstøtte
Personal - Rekruttering

I dette skjemaet fører du opp alle søkerne til stillingen slik at du får god oversikt når du skal velge ut de som er interessante. De du ønsker å intervjue fører du over på en mer detaljert liste;
Liste over utvalgte søkere.

rss
g+