Vedtekter (minimumskrav) for AS
Vedtekter (enkle) for AS
Beskrivelse

Kategorier:
Drift - Aksjeselskap
Drift - Starte AS

Vedtekter for aksjeselskap (AS). Vedtektene er et reglement for selskapet med grunnleggende bestemmelser om selskapets forhold. Aksjeloven bestemmer at enkelte forhold må være regulert i vedtektene. Loven er ikke til hinder for at også andre typer bestemmelser tas inn i vedtektene, men vedtektene må ikke stride mot aksjelovens regler.

Et aksjeselskap skal i følge aksjeloven ha vedtekter, og det stilles minstekrav om hva vedtektene skal innholde. I denne vedtektsmalen kan du velge det minimum aksjeloven krever eller plukke flere foreslåtte punkter, som er innen aksjelovens regler, fra menyen. Men skal du ha med forkjøpsrett for aksjeeierne, må du benytte malen Vedtekter - med forkjøpsrett

Tenk på at eventuelle senere vedtektsendringer krever 2/3 flertall på generalforsamlingen og skal innrapporteres til foretaksregisteret, og at det derfor kan være praktisk å regulere spesielle forhold i en aksjonæravtale (aksjeeieravtale) i stedet. Her kan man også selv bestemme stemmerettsreglene i avtalen.

Teksten kan redigeres, les våre Word-tips.

Hvis du ikke er kunde hos SignForm kan du kjøpe denne malen på https://www.blankettkiosken.no

rss
g+