Vedtekter - Utvidet med forkjøpsrett for aksjeeiere
Vedtekter - Utvidet med forkjøpsrett for aksjeeiere
Beskrivelse

Kategorier:
Drift - Aksjeselskap
Drift - Starte AS

Vedtekter - Utvidet med forkjøpsrett for aksjeeiere: Vedtektene er et reglement for selskapet med grunnleggende bestemmelser om selskapets forhold. Aksjeloven bestemmer at enkelte forhold må være regulert i vedtektene. Loven er ikke til hinder for at også andre typer bestemmelser tas inn i vedtektene, men vedtektene må ikke stride mot aksjelovens regler.

Et aksjeselskap skal i følge aksjeloven ha vedtekter, og det stilles minstekrav om hva vedtektene skal innholde. Denne vedtektsmalen inneholder mer enn minstekravet iht aksjeloven. Den har en paragraf om forkjøpsrett for aksjeeierne og er detaljert på flere punkter.

Tenk forøvrig over at eventuelle senere vedtektsendringer krever 2/3 flertall på generalforsamlingen og skal innrapporteres til foretaksregisteret, og at det derfor kan være praktisk å regulere spesielle forhold i en aksjonæravtale (aksjeeieravtale) i stedet. I den kan man også sette stemmerettsreglene selv.
 
Dersom du vil ha vedtekter som kun inneholder minimumskravene og eventuelt plukke ut noen foreslåtte tilleggspunkter, kan du benytte Vedtekter (minimumskrav) for AS

Teksten kan redigeres, les våre Word-tips.
 
Hvis du ikke er kunde hos SignForm kan du kjøpe denne malen på https://www.blankettkiosken.no

rss
g+