Varsel og protokoll oppmålingsforretning
Varsel og protokoll for oppmålingsforretning
Beskrivelse

 
Her er Varsel om oppmålingsforretning (SF-0135) og Protokoll for oppmålingsforretning (SF-0139) slått sammen.
Du fyller ut varselet på side 1 og informasjonen blir kopiert inn i protokollen på side 2 slik at du slipper å taste inn samme data to ganger.
 
Tilsvarer byggblankett 5803 og 5804.

rss
g+