Personvernerklæring

 

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan SignForm AS (org.nr. 977 288 495) samler inn og behandler personopplysninger. SignForm er behandlingsansvarlig for personopplysningene som samles inn fra nettsiden www.signform.no.

 

Personopplysninger

Informasjon som innhentes og lagres er:
- Firmanavn
- Organisasjonsnummer
- Kontaktperson
- Fakturaadresse/adresse
- Telefonnummer
- E-postadresse
- IP-adresse
- Nedlastingshistorikk, dvs. hvilke av våre filer som lastes ned.

Med tredjeparts informasjonskapsler samler vi også inn anonymiserte opplysninger om besøk og bruk av nettsiden. Anonymiserte opplysninger kan ikke spores tilbake til en bruker eller person.

Eksempler på anonymisert informasjon som samles inn er:
- Hvilke undersider som besøkes, hvilken nettleser som benyttes, hva slags enhet som benyttes, dvs. nettbrett, pc, telefon.

SignForm samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato, personnummer eller kortopplysninger.

 

Slik innhentes personopplysningene

SignForm innhenter personopplysningene med registreringsskjemaet på nettsiden.
Opplysningene fylles ut av kunden når kunden ønsker å opprette et kundeforhold.

SignForm benytter også informasjonskapsler (cookies). Vi benytter førsteparts og tredjeparts informasjonskapsler. Informasjonskapslene samler inn data automatisk når du besøker nettsiden.

Du kan velge å ikke benytte informasjonskapsler, se punkt «Slik unngår du informasjonskapsler» nedenfor.

 

Formålet med lagring og behandling av personopplysningene

Personopplysningene fra registreringsskjemaet benyttes til fakturering og for å gi kunden tilgang til abonnementstjenesten. Opplysningene benyttes også for å kunne gi support.
Data fra nedlastingshistorikk benyttes for å forbedre vår tjeneste og for å gi bedre support.

Formålet med informasjonskapsler er å gi nettsiden grunnleggende funksjonalitet som pålogging og mulighet for nedlasting av våre dokumenter.
Førsteparts informasjonskapsler er nødvendige for at nettsiden skal fungere og for å gi kunder tilgang til tjenesten de har betalt for.

Informasjon innhentet fra tredjeparts informasjonskapsler brukes til analyse, markedsføring og forbedring av vår tjeneste.

 

Rettslig grunnlag for behandling og lagring av personopplysninger

Kunder:
Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningene følger av personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b), kontrakt/avtale.

Kunden har selv inngått et kundeforhold ved å registrere seg på vår nettside. For å kunne fakturere og levere tjenesten må vi behandle personopplysningene.

Ikke kunder (besøkende på nettsiden):
Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger for besøkende på nettsiden følger av personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), bruk av nettsiden før ev. inngåelse av kontrakt/avtale (kundeforhold) og tilrettelegging av nettside for forbrukere.

 

Slik unngår du informasjonskapsler

Besøkende på nettsiden kan velge å ikke benytte informasjonskapsler.

Om du ikke ønsker bruk av informasjonskapsler kan du stille inn nettleseren slik at den ikke aksepterer disse. Se nettleserens meny for innstillinger eller nettleserens hjelpeside for innstillinger.

Vær oppmerksom på at når du ikke benytter informasjonskapsler vil flere av funksjonene på vår nettside ikke fungere.

 

Utlevering av opplysninger til tredjepart

SignForm vil ikke selge, dele eller utlevere personopplysninger til tredjepart, men noen tilfeller vil kreve at personopplysninger behandles på vegne av SignForm, for eksempel ved vedlikehold av nettside eller fornyelse av nettside.

Tilfeller som kan kreve behandling av personopplysninger av tredjepart er:
- Ved supporthenvendelse fra kunde kan SignForm gi opplysninger til tredjepart ved dersom kunden gir tillatelse det. Dette gjøres kun for å løse en supporthenvendelse fra kunden når kunden også har et kundeforhold til tredjepart. Opplysninger som utleveres til tredjepart ved supporthenvendelser er firmanavn, e-postadresse, telefon, navn på kontaktperson og ev. teknisk informasjon.

Eksempel på tredjepart i slike tilfeller er kundens IT-leverandør eller support hos vår samarbeidspartner Advisor.

- Ved kriminell handling, mistanke om kriminell handling eller misbruk av vår tjeneste kan personopplysninger gis til politi/etterforskende myndighet.

 

Arkivering og sletting av opplysninger

Personopplysningene lagres i vår kundedatabase og i vårt regnskapssystem.
Ønsker du å slette dine personopplysninger kan du benytte kontaktskjemaet eller kontaktopplysningene på vår nettside.

 

Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger som vi har registrert om deg og hvordan de behandles. Du kan kreve retting, sletting og begrensning i behandlingen i henhold til gjeldende lovgivning.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til vår behandling av dine registrerte personopplysninger.

Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du mener at SignForm ikke har behandlet dine opplysninger i henhold personopplysningsloven.

Se www.datatilsynet.no for mer informasjon.

 

SignForm AS
Telefon 24 15 50 80
CJ Hambros plass 5, 0164 Oslo.

Du er her: Hjem Personvernerklæring
rss
g+