Resultatbudsjett
Resultatbudsjett per periode
Beskrivelse

Kategorier:
Drift - Starte AS - Før du starter AS
Drift - Økonomi - Budsjett

Resultatbudsjettet skal vise om du forventer å gå med overskudd eller underskudd i en gitt periode. Du fører opp alle forventede inntekter og kostnader, og vær realistisk så du ikke overvurderer inntektene, og ikke minst, undervurderer utgiftene. Dersom du har salgsbudsjett og kostnadsbudsjett har du mange av summene klare.

Husk at i resultatbudsjettet skal du benytte:
- summer inkludert mva, hvis bedriften ikke har fradrag for mva
- summer uten mva, hvis bedriften har fradrag for mva

Malen inneholder rubrikker for kostnader, diverse inntekter, avskrivninger og rentekostnader. Totale kostnader og resultat blir regnet ut automatisk. Etter at du har satt opp Resultatbudsjettet kan du gå i gang med Likviditetsbudsjettet.

rss
g+