Likviditetsbudsjett
Likviditetsbudsjett
Beskrivelse

Kategorier:
Drift - Før du starter AS
Drift - Økonomi - Budsjett

Likviditetsbudsjettet er bedriftens oversikt over planlagte innbetalinger og utbetalinger i en fremtidig periode. Den viser om du har nok penger til å betale løpende utgifter. Det vil si at du gjennom å sette opp et likviditetsbudsjett får en oversikt over pengestrømmen, og dermed betalingsevnen, i den gitte perioden.

Budsjettet er lagt opp på månedsbasis. Du registrerer likviditetssaldo, inntekter og utgifter og ny likviditetssaldo beregnes automatisk. Alle summene du fører opp skal være inkludert merverdiagift.

Sett først opp resultatbudsjettet og bruk det som grunnlag for å utarbeide likviditetsbudsjettet.

Hvis du ikke er kunde hos SignForm kan du kjøpe denne blanketten på https://www.blankettkiosken.no

rss
g+