Abonnementsvilkår

 1. Generelt
  SignForm tilbyr digitale blanketter og juridiske dokumenter på internett. Med et abonnement hos SignForm behøver du kun å søke ett sted etter blanketter, dokumenter og forretningsbrev. Tjenesten tilbys gjennom et abonnement, og gjelder for alle ansatte i bedriften i henhold til den type abonnement som tegnes. Nedlastede filer kan ikke gis videre til tredjepart. Tilgang til tjenesten skjer gjennom tildeling av passord.
   
 2. Avtaletid
  Abonnementet løper i 12 måneder og ny faktura sendes ut ca. 20 dager før abonnementet forfaller. Fakturaen må betales i sin helhet av det firmaet som er registrert som kunde av abonnementet. Abonnementet fornyes automatisk for nye 12 måneder hvis oppsigelse ikke er mottatt innen utløpet av inneværende periode.

 3. Oppsigelse
  Oppsigelse må gis før ny abonnementsperiode er påbegynt. Vi anbefaler at oppsigelse gis skriftlig på e-post slik at vi kan sende en bekreftelse på at oppsigelse er mottatt.
  Ubetalt faktura regnes ikke som oppsigelse.
   
 4. Abonnementsavgift og abonnementets størrelse
  Antall ansatte i din virksomhet avgjør størrelsen på abonnementet som tilbys av SignForm.
  Kunden er ansvarlig for å oppgi korrekt antall ansatte til SignForm slik at det er samsvar mellom abonnementets størrelse (antall brukere) og antall ansatte. Dersom kunden ønsker å tegne et abonnement med færre brukere enn antall ansatte i virksomheten må dette avtales spesifikt mellom SignForm og kunden.

  Abonnementsavgiften faktureres årlig i henhold til de til enhver tid gjeldende priser. Til alle priser kommer 25 % merverdiavgift. Refusjon av abonnementsavgiften i avtaleperioden kan ikke finne sted.

  Behov for utvidelse av abonnementet (flere brukere) mellomfaktureres for gjeldende abonnementsperiode. Nedgradering av abonnement grunnet nedbemanning (færre brukere, grunnet færre ansatte) er kun mulig ved fornyelse, dvs. når ny abonnementsperiode påbegynnes. Nedgradering av abonnementet må avtales i forkant av fornyelsen slik at faktura med korrekt abonnementsavgift kan utstedes.

   
 5. Vedlikehold av blankettarkivet
  SignForm oppdaterer og videreutvikler kontinuerlig innholdet i blankettarkivet.
   
 6. Overdragelse av abonnement
  Abonnementet kan ikke overdras til andre uten forutgående skriftlig godkjennelse av SignForm AS.

 7. Brukere, pålogging og bruk
  - Ansatte skal ikke dele brukernavn og passord med andre.

  - Ansatte skal kun logge på med eget brukernavn og passord.
  - Det er ikke tillatt at flere i samme bedrift benytter samme påloggingsopplysninger.
  - Det er ikke tillatt å legge til brukere som ikke er ansatt i bedriften som abonnementet er registrert på.
  - Det er ikke tillatt å laste ned filer og dele disse med andre som ikke er registrert som brukere på abonnementet.

 8. Bruksrett
  Filer fra SignForm blankettarkiv, kan kun benyttes av ansatte i den abonnerende bedriften. Bruksretten omfatter:
  - Lagre filer på egen maskin
  - Skrive ut
  - Sende som fil eller på papir til rådgivere eller myndigheter som ledd i egen saksbehandling.

  Bruksretten omfatter ikke:
  - Videresalg eller videredistribusjon av SignForm's filer, verken i digital form eller på papir.
  - Opplasting av filer utviklet av SignForm på digitale arkiv eller lagringsområder hvor de blir tilgjengelig for andre enn den abonnerende bedriften.
  - Å fjerne eller omgå passordbeskyttelsen i filer som er passordbeskyttet.
   
 9. Ansvarsbegrensning
  SignForm har intet ansvar for eventuelle direkte eller indirekte tap kunden lider som følge av feil eller mangler ved tjenesten eller malene. Det samme gjelder for eventuelle krav som måtte springe ut av avtalene som inngås ved bruk av malene fra www.signform.no.

  SignForm påtar seg intet ansvar for brukernes valg av blanketter eller for at disse blir utfylt korrekt. SignForm anbefaler at sakkyndig juridisk bistand benyttes i alle avtalerettslige og andre juridiske anliggender.
   

 Du er her: Hjem Abonnementsvilkår
rss
g+